UIC:n mukaiset tavaravaunulitterat

Suuraakkoset

Kansainväliset pienaakkoset (a-s)

Kansalliset pienaakkoset (t-z)

Lisäykset ja poikkeukset


UIC:n jäsenmaiden välisessä liikenteessä käytettävät tavaravaunut tulee merkitä siten, että niistä ilmenee tärkeimmät tekniset ominaisuudet sekä omistava rautatieyhtiö. Tästä määrätään UIC:n määräyslehdissä. Merkintään kuuluu sekä aakkosellinen littera että vaunun yksilöllinen numero.

Aakkosista muodostettava littera koostuu yhdestä suuraakkosesta eli ylätunnuksesta (E, F, G, H, I, K, L, O, R, S, T, U, Z) sekä yhdestä tai useammasta pienaakkosesta eli alatunnuksesta (a-z). Pienaakkoset a–s on varattu kansainväliseen käyttöön, ts. maasta ja rautatieyhtiöstä riippumatta näiden kirjainten merkitys on sama. Suuraakkosten ja pienaakkosten a-s merkityksestä määrätään UIC:n määräyslehdessä 438. Pienaakkoset t-z on varattu kansalliseen käyttöön, ts. näiden kirjainten merkitys vaihtelee rautatieyhtiöstä toiseen. Kirjainten avulla muodostettava littera kertoo hyvin paljon vaunun teknisistä ominaisuuksista sekä rakenteesta.

Merkityksistä on olemassa lisäksi laajempia selvityksiä, jotka eivät ole mahtuneet alla olevaan taulukkoon. Ne on merkitty tekstin jälkeen huomautuksina, kuten (1).

Kansainvälisten tietojen tilanne on pääosin vuodelta 1994. Tämän vuoksi virheitä saattaa esiintyä, eikä niistä oteta vastuuta. Korjauksia tietysti otetaan vastaan.

Lähteet:


Suuraakkoset

(Ylätunnukset)

E
Korkealaitainen avonainen yleisvaunu, päähän tai sivulle kipattava, tasainen lattia
   • 2 akselia: Kuormauspituus 7,70 m tai enemmän, kuorma 25 — 30 t
• 4 akselia: Kuormauspituus 12 m tai enemmän, kuorma 50 — 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuormauspituus 12 m tai enemmän, kuorma 60 — 75 t
 
F
Korkealaitainen avonainen erikoisvaunu, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuorma 25 – 30 t
• 3 akselia: Kuorma 25 – 40 t
• 4 akselia: Kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuorma 60 – 75 t
 
G
Katettu yleisvaunu, vähintään 8 tuuletusaukkoa
  • 2 akselia: Kuormauspituus 9 – 12 m, kuorma 25 – 30 t
• 4 akselia: Kuormauspituus 15 – 18 m, kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuormauspituus 15 – 18 m, kuorma 60 – 75 t
 
H
Katettu erikoisvaunu, vaunuyksikön tai nivelvaunun kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuormauspituus 9 – 12 m, kuorma 25 – 28 t
• 4 akselia: Kuormauspituus 15 – 18 m, kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuormauspituus 15 – 18 m, kuorma 60 – 75 t
 
I
Katettu jäähdytysvaunu
  • 1N-luokan lämpöeristys
• Ilmankierrätys tuulivoimalla
• Ritilälattia
• Vähintään 3,5m3:n jääsäiliöt
• Nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuormausala 19 – 22m2, kuorma 15 – 25 t
• 4 akselia: Kuormausala yli 39 m2, kuorma 30 – 40 t
 
K
Kaksiakselinen matalalaitainen tai laidaton yleisavovaunu, käännettävät sivulaidat ja lyhyet pylväät, kuormauspituus 12 m, kuorma 25 – 30 t
 
L
Matalalaitainen tai laidaton erikoisavovaunu erillisillä akseleilla, kuormauspituus vähintään 12 m, kuorma 25 – 30 t, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27m
 
O
Yhdistetty korkealaitainen tai laidaton avonainen yleisvaunu, 2 tai 3 akselia, alaskäännettävät laidat ja pylväät
  • 2 akselia: Kuormauspituus yli 12 m, kuorma 25 – 30 t
• 3 akselia: Kuormauspituus yli 12 m, kuorma 20 – 40 t
   
R
Matalalaitainen tai laidaton avonainen yleisvaunu, 4 akselia, alaskäännettävät laidat ja pylväät, kuormauspituus 18 – 22 m, kuorma 50 – 60 t
 
S
Matalalaitainen tai laidaton avonainen erikoisvaunu, 4 akselia, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 4 akselia: Kuormauspituus yli 18 m, kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuormauspituus yli 22 m, kuorma 60 – 75 t
 
T
Avattavakattoinen vaunu, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuormauspituus 9 –12 m, kuorma 25 – 30 t
• 4 akselia: Kuormauspituus 15 –18 m, kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuormauspituus 15 –18 m, kuorma 50 – 60 t
 
U
Erikoisvaunut, jotka eivät kuulu luokkiin F, H, L, S tai Z, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuorma 25 – 30 t
• 3 akselia: Kuorma 25 – 40 t
• 4 akselia: Kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuorma 60 – 75 t
 
Z
Säiliövaunu, varustettu metallisella säiliöllä nestemäisten tai kaasumaisten aineiden kuljetusta varten, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22 – 27 m
  • 2 akselia: Kuorma 25 – 30 t
• 3 akselia: Kuorma 25 – 40 t
• 4 akselia: Kuorma 50 – 60 t
• 6 akselia tai enemmän: Kuorma 60 – 75 tPienet kirjaimet

(Alatunnukset)

a E, G neljä akselia
F, H, I, T, U, Z
 • yksittäisvaunut: neljä akselia
 • nivelvaunut ja vaunuyksiköt: teleillä
L
 • yksittäisvaunu: kolme akselia
 • muuten: nivelvaunu
O kolme akselia
S kuusi akselia tai enemmän
aa E, F, G, H, I, T, U ja Z kuusi akselia tai enemmän
L
 • yksittäisvaunu: neljä akselia
 • muuten: vaunuyksikkö
S kahdeksan akselia tai enemmän
b F erilliset akselit, kuormatilavuus yli 45 m3
G
 • 2 akselia: kuormauspituus vähintään 12 m, kuormatilavuus vähintään 70 m3
 • 4 akselia: kuormauspituus vähintään 18 m
H suurtilavuusvaunu
 • 2 akselia: kuormauspituus 12 – 14 m, kuormatilavuus vähintään 70 m3 (1)
 • 4 akselia tai enemmän: kuormauspituus 18 – 22 m
I suurempi kuorma-ala
 • 2 akselia: kuorma-ala 22 – 27 m2
K pitkät pylväät
L suursäiliöiden kuljetusvaunu (2) (3)
R kuormauspituus vähintään 22 m
S suursäiliöiden kuljetusvaunu (2) (3)
T
 • yksittäinen vaunu: suurtilavuusvaunu (6)
  • 2 akselia: kuormauspituus enemmän kuin 12 m
  • 4 akselia tai enemmän: kuormauspituus enemmän kuin 18 m
 • nivelvaunut ja vaunuyksiköt: oviaukon vapaa korkeus 1,90 m (7)
bb H suurtilavuusvaunu
 • 2 akselia: kuormauspituus vähintään 14 m
 • 4 akselia tai enemmän: kuormauspituus vähintään 22 m
I suurempi kuormausala
 • 2 akselia: kuormausala enemmän kuin 27 m2
c E tyhjennysluukut vaunun pohjassa (8)
F säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjennyspuoli valittavissa, aukko korkealla (9)
H, T päätyovet
I lihakoukuilla
L kääntyvät kuormanalustat (3)
S kääntyvät kuormanalustat (3)
U paineilmatyhjennys
Z paineilmatyhjennys (10)
cc F säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjenyspuoli valittavissa, aukko matalalla (9)
H päätyovet ja sisustus moottoriajoneuvojen kuljetusta varten
d H lattialuukut
I kalankuljetusvaunu
L ilman kerroksia, moottoriajoneuvojen kuljetusta varten (3)
S moottoriajoneuvojen kuljetusta varten (4) (11)
T säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjenyspuoli valittavissa, aukko korkealla
U säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjenyspuoli valittavissa, aukko korkealla (13)
dd T säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjenyspuoli valittavissa, aukko matalalla
U säädeltävä painovoimatyhjennys, tyhjenyspuoli valittavissa, aukko matalalla (13)
e F, H, T, U nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kolmeosainen
H yksittäisvaunut: kaksi lattiaa
I sähkökäyttöinen ilmastointi
L kaksikerroksinen autojenkuljetusvaunu (3)
R alaskäännettävät sivuseinät
S lastaustasot henkilöautojen kuljetusta varten (4)
T yksittäisvaunut: oviaukon vapaa korkeus vähintään 1,90 m (5)
Z lämmitysjärjestelmä
ee H yksittäisvaunut: kolme lattiaa tai enemmän
F, H, I, T, U nivelvaunut ja vaunuyksiköt: neljä osaa tai enemmän
f F, I, L, O, S, T, U, Z Isoon-Britanniaan suuntautuvaan liikenteeseen
H Isoon-Britanniaan suuntautuvaan liikenteeseen (1)
ff F, H, I, L, O, S, T, U, Z Isoon-Britanniaan suuntautuvaan tunneliliikenteeseen
fff F, H, I, L, O, S, T, U, Z Isoon-Britanniaan suuntautuvaan lauttaliikenteeseen
g G, H, T, U viljavaunu
I koneellinen ilmastointi (15) (16)
K, R konttivaunu (17) (18)
L konttivaunu, ei suursäiliöiden kuljetukseen (3) (19)
S suurkonttivaunu (kontin pituus alle 60 jalkaa), ei suursäiliöiden kuljetukseen (4) (20) (11)
Z tiivistettyjen, paineistettujen tai nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen (10)
gg I kylmävaunu, jäähdytys nestekaasun avulla (15)
S suurkonttien (pituus yli 60 jalkaa) kuljetusvaunu (4) (20) (11)
h G, H vihannesvaunu (21)
I lämpöeristys luokkaa IR
L peltirullien kuljetus makaavassa asennossa (3) (22)
R peltirullien kuljetus makaavassa asennossa (23)
S peltirullien kuljetus makaavassa asennossa (4) (22)
T peltirullien kuljetus makaavassa asennossa
hh L peltirullien kuljetus pystyasennossa (3) (22)
R peltirullien kuljetus pystyasennossa (23)
S peltirullien kuljetus pystyasennossa (4) (22)
T peltirullien kuljetus pystyasennossa
i H avattavat sivuseinät
I jäähdytys erillisen liitevaunun koneikon avulla (15) (16) (24)
K siirrettävä kate ja kiinteät päätyseinät (25)
L siirrettävä kate ja kiinteät päätyseinät (3)
R siirrettävä kate ja kiinteät päätyseinät (26)
S siirrettävä kate ja kiinteät päätyseinät (4)
T avattavat sivuseinät
 • yksittäisvaunut (5)
 • nivelvaunut ja vaunuyksiköt (7)
U syväkuormausalusta (27) (28)
Z säiliö ei metallia
ii I tekninen liitevaunu (15) (24)
j K, L, R, S, T, Z iskunvaimentimet
k E, G, H, T, U
 • 2 akselia: kuorma alle 20 t
 • 4 akselia: kuorma alle 40 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma alle 50 t
F, Z
 • 2 tai 3 akselia: kuorma alle 20 t
 • 4 akselia: kuorma alle 40 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma alle 50 t
I
 • 2 akselia: kuorma alle 15 t
 • 4 akselia: kuorma alle 30 t
K, L, O kuorma alle 20 t
R kuorma alle 40 t
S, U
 • 4 akselia: kuorma alle 40 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma alle 50 t
kk E, G, H, T
 • 2 akselia: kuorma 20 – 25 t
 • 4 akselia: kuorma 40 – 50 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma 50 – 60 t
F, Z
 • 2 tai 3 akselia: kuorma 20 – 25 t
 • 4 akselia: kuorma 40 – 50 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma 50 – 60 t
K, L, O kuorma 20 – 25 t
R kuorma 40 – 50 t
S
 • 4 akselia: kuorma 40 – 50 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma 50 – 60 t
U
 • 2 tai 3 akselia: kuorma 20 – 25 t
 • 4 akselia: kuorma 40 – 50 t
l E ei sivulle kipattava
F täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot korkealla (9)
G vähemmän kuin 8 ilmanvaihtoaukkoa
H siirrettävät väliseinät (29)
I ilman jääsäiliöitä (15) (30)
K, O, R ilman pylväitä
L ilman pylväitä (3)
S ilman pylväitä (4)
T täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot korkealla
U täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot korkealla (13)
ll F täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot matalalla (9)
H lukittavilla, siirreltävillä väliseinillä (29)
T täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot matalalla
U täydellinen painovoimatyhjennys molemmille puolille, aukot matalalla (13)
m E
 • 2 akselia: kuormauspituus alle 7,70 m
 • 4 akselia tai enemmän: kuormauspituus alle 12 m
F, H, I, S, T, U, Z nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kuormauspituus kahdella osalla vähintään 27 m
G, H, T yksittäisvaunut:
 • 2 akselia: kuormauspituus alle 9 m
 • 4 akselia tai enemmän: kuormauspituus alle 15 m
I yksittäisvaunut:
 • 2 akselia: kuormausala alle 19 m2
 • 4 akselia tai enemmän: kuormausala alle 39 m2
K, O kuormauspituus 9 – 12 m
L
 • yksittäisvaunut: kuormauspituus 9 – 12 m
 • nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kuormauspituus kahdella osalla 18 – 22 m
R kuormauspituus 15 – 18 m
S yksittäisvaunut:
 • 4 akselia: kuormauspituus 15 – 18 m
 • 6 akselia tai enemmän: kuormauspituus 18 – 22m
mm F, H, I, S, T, U, Z nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kuormauspituus kahdella osalla 22 m
K, O kuormauspituus alle 9 m
L
 • yksittäisvaunut: kuormauspituus alle 9 m
 • nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kuormauspituus kahdella osalla alle 18 m
R kuormauspituus alle 15 m
S yksittäisvaunut:
 • 4 akselia: kuormauspituus alle 15 m
 • 6 akselia tai enemmän: kuormauspituus alle 18 m
n E, G
 • 2 akselia: kuorma yli 30 t
 • 4 akselia: kuorma yli 60 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma yli 75 t
F, Z
 • 2 akselia: kuorma yli 30 t
 • 3 akselia: kuorma yli 40 t
 • 4 akselia: kuorma yli 60 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma yli 75 t
H
 • 2 akselia: kuorma yli 28 t
 • 4 akselia: kuorma yli 60 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma yli 75 t
I
 • 2 akselia: kuorma yli 25 t
 • 4 akselia: kuorma yli 40 t
K, L, O kuorma yli 30 t
R kuorma yli 60 t
S
 • 4 akselia: kuorma yli 60 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma yli 75 t
U
 • 2 akselia: kuorma yli 30 t
 • 3 akselia: kuorma yli 40 t
 • 4 akselia: kuorma yli 60 t
 • 6 akselia tai enemmän: kuorma yli 75 t (28)
o E ei päädystä kipattava
F täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla (9)
G, H 2 akselia: kuormauspituus alle 12 m, kuormatila vähintään 70 m3
I jääsäiliöiden tilavuus alle 3,5 m3 (30)
K, O kiinteät seinät
L yksittäisvaunu: kiinteät seinät
L, S, Z nivelvaunut ja vaunuyksiköt: kolme osaa
R alle 2 m korkeat päätyseinät
S nivelvaunu 3 telillä, joissa 2 akselia kussakin (31)
T täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla
U täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla (13)
oo F täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla (9)
I kolmiosainen vaunu
L, S, Z nivelvaunut ja vaunuyksiköt: neliosainen vaunuyksikkö
R vähintään 2 m korkeat kiinteät päätyseinät (26)
T täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla
U täydellinen painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla (13)
p F säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla (9)
I ei lattiaritilää
K laidaton (25)
L laidaton (3)
R päätylaidaton (26)
S laidaton (4)
T säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla
U säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot korkealla (13)
pp F säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla (9)
K, R poistettavat seinät
T säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla
U säädeltävä painovoimatyhjennys keskelle, aukot matalalla (13)
q kaikki sähkölämmitysjohto
qq kaikki sähkölämmitysjohto ja -laitteisto
r F, H, I, S, T, U, Z nivelvaunu
L kuormauspituus kaksiosaisella vaunulla vähintään 27 m
rr F, H, I, S, T, U, Z vaunuyksikkö
s kaikki suurin nopeus 100 km/h
ss kaikki suurin nopeus 120 km/hKansallisten kirjainten merkitys VR:llä

Huom! 1980-luvun loppupuolella, kun VR oli siirtymässä UIC-litterointiin, ei kansallisia kirjaimia erotettu nykyisen käytännön mukaisesti väliviivalla, vaan koko littera kirjoitettiin yhteen pötköön.

 

t Elo-t romuvaunu
Fat Turpeen ja hakkeen kuljetukseen (alun perin hiilivaunu?)
Gbln-t alumiiniseinät
Hai-t uudempi malli
Hio-t uudempi malli
Rbnqss-t uudempi malli?
Sg-t konttilukot (uudempi malli)
Shmmn-t SA3-kytkimet (uudempi malli)
Simn-t akselipaino 25 t
Taimn-t akselipaino 25 t
Uact uudempi malli
u Fau hiilivaunu
Kasu metallikatto
Sbu vaihtokuormakorien kuljetukseen
Sg-u ?
Sim-u muutettu lattia
Simn-u muutettu lattia
Tau kaoliinivaunu
Taimn-u kaoliinivaunu
v BUi-v virkatarvevaunu
Rbnqss-v SA-3-kytkin vaunun toisessa päässä
Za-v happojen kuljetukseen
Zan-v Happojen kuljetukseen
w Sdggnqss-w SA-3-kytkin, korkeus säädettävä
x Kbpx SA3-automaattikytkin
Simx SA3-automaattikytkin
z Rbnqss-z Aggregaatti
Uaz natriumkloraattijauheen kuljetukseenLisäykset alatunnuksiin ja huomautuksia

Yleistä:

Alatunnukset on esitetty aakkosjärjestyksessä ylätunnuksen mukaisesti. Ne asettavat ylätunnukseen eräitä rajoituksia ja kertovat vaunun yksityiskohdista enemmän. Alatunnuksilla r ja rr on eri merkitys vaunun perustyypistä riippuen. Tämän vuoksi kyseessä oleva ylätunnus tulee aina ilmoittaa alatunnuksen r tai rr kanssa.

(1) Alatunnuksella f varustetun 2-akselisen vaunun kuormatila saattaa olla alle 70 m3.
(2) Käyttömekanismilla varustetut kontit UIC-määräyksen nro 590 mukaan.
(3) Alatunnusten b, c, d, e, g, h, hh tai i yhteydessä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti alatunnusta l tai p. Tällöin täytyy vaunun numeron vastata litteraa.
(4) Alatunnusten b, c, d, e, g, gg, h, hh tai i yhteydessä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti alatunnusta l tai p. Tällöin täytyy vaunun numeron vastata litteraa.
(5) Alatunnuksen e käyttö on vapaaehtoista alatunnuksen b yhteydessä, eikä sitä käytetä alatunnusten d, dd, i, l, ll, o, oo, p ja pp yhteydessä.
(6) Alatunnuksia b ja m ei käytetä alatunnusten d, dd, l, ll, o, oo, p ja pp yhteydessä.
(7) Alatunnusta b ei käytetä alatunnusten d, dd, i, l, ll, o, oo, p ja ppyhteydessä.
(8) Tämä koskee ainoastaan avoimia vaunuja tasaisella pohjalla, jotka on varustettu siten, että vaunua voidaan käyttää tavallisena avovaununa tai tiettyjen tavaroiden kuljetukseen siten, että tyhjennys tapahtuu painovoiman avulla lattialuukkujen kautta.
(9) Painovoimatyhjennyksellä varustetut luokan F vaunut ovat avovaunuja, joissa ei ole tasaista pohjaa eikä niitä voida kipata päätyyn tai sivulle. (14)
(10) Alatunnusta c ei käytetä alatunnuksen g yhteydessä.
(11) Tavaravaunuissa, jotka on tarkoitettu sekä ajoneuvojen että konttien ja vaihtokorien kuljetukseen, voidaan käyttää alatunnuksen d yhteydessä alatunnusta g tai gg.
(12) Luokan T painovoimatyhjennyksellä varustetuissa vaunuissa on koko vaununkorin mittainen avattava katto. Näissä vaunuissa ei ole tasaista pohjaa eikä niitä voida kipata päätyyn tai sivulle. Tyhjennystapa on tunnistettavissa kohdassa (14) määriteltyjen tuntomerkkien avulla.
(13) Luokan U painovoimatyhjennyksellä varustetut vaunut ovat katettuja vaunuja, jotka voidaan tyhjentää yhden taikka useamman tyhjennysaukon kautta. Nämä aukot sijaitsevat vaunun korissa, ja niiden yhteenlaskettu pituus on pienempi kuin vaununkorin pituus. Näissä vaunuissa ei ole tasaista pohjaa eikä niitä voida kipata päätyyn tai sivulle. Tyhjennystapa on tunnistettavissa kohdassa (14) määriteltyjen tuntomerkkien avulla.
(14) Tyhjennysaukkojen sijainti:

Tyhjennystapa:

(15) Alatunnusta l ei käytetä alatunnusten g, gg, i ja ii kanssa.
(16) Sellaista vaunua, joka on merkitty sekä alatunnuksella g että alatunnuksella i, voidaan käyttää joko yksinään tai jäähdytysjunan osana.
(17) Poislukien kontit, joiden käyttömekanismi on UIC-määrelehden 590 mukainen..
(18)Alatunnuksen g käyttö suuraakkosten K ja R yhteydessä on mahdollista ainoastaan yleisvaunuille, joissa on lisävarustus konttien kuljetukseen. Suuraakkosia L tai S tulee käyttää, kun vaunu on varustettu ainoastaan konttien kuljetusta varten.
(19) Tavaravaunut, jotka kuljettavat yksinomaan kontteja.
(20) Tavaravaunut, jotka kuljettavat yksinomaan kontteja tai jotka on varustettu vaihtokorien kuljetusta varten UIC-määrelehden 592-4 mukaan.
(21) Merkintä "vihannesvaunu" koskee vain vaunuja, joissa on lisäilmanvaihtoaukot lattian tasalla.
(22) Tavaravaunut, jotka kuljettavat ainoastaan peltirullia.
(23) Alatunnusten h ja hh käyttö suuraakkosen R yhteydessä on mahdollista ainoastaan yleisvaunuille, joissa on lisävarustus peltirullien kuljetusta varten Suuraakkosta S tulee käyttää, kun vaunu on varustettu ainoastaan peltirullien kuljetusta varten.
(25) Alatunnusta p ei käytetä alatunnuksen i yhteydessä.
(26) Alatunnusta oo ja / tai alatunnusta p ei käytetä alatunnuksen i yhteydessä.
(27) Erityisesti:

(28) Alatunnusta n ei käytetä alatunnuksen i yhteydessä.
(29) P-vaunujen väliseinät voidaan tilapäisesti poistaa.
(30) Alatunnusta o ei käytetä alatunnuksen l yhteydessä.
(31) Koski alatunnuksella r varustamattomia nivelvaunuja 31.12.1996 asti.


31.8.2003 Simo Toikkanen (@hut.fi)

Etusivulle